Admin area

Categories

Skąd pośpiech w sięgnięciu po kredyt hipoteczny?

Wednesday, October 9, 2019

Na rynku nieruchomości w Polsce panuje wyraźny boom. W 2019 roku składanie wniosków o kredyt hipoteczny to dalej bardzo popularna praktyka, znacznie popularniejsza niż w okresach poprzednich. Skąd takie zainteresowanie własną nieruchomością przy sygnałach potencjalnego spowolnienia gospodarczego?

Według wielu ekspertów branżowych główne powody rosnącego popytu na kredyt hipoteczny to w dalszym ciągu zbyt mała liczba nieruchomości w stosunku do realnego zapotrzebowania, niskie stopy procentowe, a wręcz sugestie ich obniżenia w przypadku spowolnienia koniunktury, szalejąca inflacja (wyraźnie wyższa od oficjalnie przedstawianych danych). Większość transakcji na rynku nieruchomości wykonuje się dalej za gotówkę. To grubo ponad 50%. Kredyt hipoteczny uzupełnia dalsze luki w przypadku braku wystarczających oszczędności własnych. Inwestorzy wolą kupić nieruchomości niż czekać ze względu na potencjał spadku wartości pieniądza. Kredyt hipoteczny lepiej spłacać właśnie przy dużej inflacji, podobnie jak inne formy zadłużenia.

Ciekawy czynnik to konsolidacja w sektorze bankowości detalicznej i fuzje popularnych marek. Konkurencja w zakresie kształtowania marży, a także bardzo wygodne dla konsumentów prawo (zaktualizowana ustawa o kredycie hipotecznym wymuszająca, np. propozycje restrukturyzacyjne ze strony banku) zachęca do składania wniosków. Nie bez znaczenia są również zapowiedzi dotyczące nowej rekomendacji S od Komisji Nadzoru Finansowego, która potencjalnie wykluczy złe praktyki w obsłudze klienta. Skończyły się również nadużycia banków względem udzielania kredytów hipotecznych w walutach obcych. Teraz priorytet to zadłużenie wynikające z waluty, w której kredytobiorca uzyskuje dochód. To jedna z kluczowych zmian prawnych wyraźnie uspokajający interesy kredytobiorców, często nieświadomych ekonomicznego ryzyka wahań walutowych.

Pośpiech w zaciąganiu kredytów hipotecznych jest w pewnym sensie oznaką strachu i może znaleźć finał w bańce, podobnej do ostatniego kryzysu finansowego zapoczątkowanego w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli USA rozpocznie proces podnoszenia stóp procentowych w końcu i europejskie banki centralne, w tym NBP będzie musiał dopasować własną politykę. Takie ryzyko warto uwzględnić przy rozpatrywaniu kredytu hipotecznego w obecnym otoczeniu ekonomicznym, prawnym.

  1. Best VPS Hosting

    Saturday, September 19, 2020 - 13:46:32

    You are absolutely correct.